Những thứ mình làm ngon…

Mình làm gì?

“Gạch đầu dòng” là một cu li chính hiệu, ngoài công việc hàng ngày làm bốc vác bến xe và chạy xe ôm, mình còn nhận làm một số việc lặt vặt khác…

Thiết kế và thi công nhà

Nhà (website) thì mình xây trên nền tảng WordPress, bao nhanh, đẹp, ai chưa có đất (Hosting), địa chỉ (domain) mình cho cung cấp luôn.

Ới mình nhé.

Thiết kế ứng dụng

Nếu bạn có ý tưởng hay ho về ứng dụng dịch vụ trên nền web, mobile mà chưa có được hình thù gì thì mình có thể giúp đó.

Trao đổi thêm ở đây.

Cày thuê nhưng không khóc mướn

Mình có một số kỹ năng về thiết kế và front end (HTML,CSS, JS vân vân và mây mây), bạn cần đồng đội thì nhớ gọi mình.

Cà phê nhớ.