Làm đúng ngay từ đầu

Câu chuyện này này mình được chia sẻ cách đây khá lâu. Và sau ngầy đấy năm đi làm mình mới thấm dần giá trị của câu nói.

“Làm đúng ngay từ đầu” hay “Doing it right the first time” là một lý thuyết quản trị chất lượng trong sản xuất. Mỗi người dù tài giỏi thế nào cũng chỉ làm một khâu trong cả quy trình lớn tạo nên sản phẩm.

Việc làm đúng này rất quan trọng, vì bạn hình dung như trò domino ấy, một con bài đỗ vỡ kéo theo cả đây chuyền đổ vỡ, chỉ một khâu làm sai thôi sẽ kéo theo cả một chuỗi những sai lầm.