Hãy nói về dự án tiếp theo.

Hoặc chỉ đề chào nhau một chút.