Sản phẩm của tôi.

Còn nhiều, mà lười chưa tổng hợp được ớ.

[Landing page] – Quái vật tí hon

Playlist nhạc của ban nhạc rock mình rất thích. Cái này làm chơi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là để đỡ phí tên miền thoai.